Ofiter Conformitate - BRD Groupe Societe Generale - SmartDreamers (Expirat)
SmartDreamers for Android Install
SmartDreamers for IOS Install

Ofiter Conformitate

Ofiter Conformitate, Full time , Job expirat
București, București, România
BRD Groupe Societe Generale
Ofiter Conformitate

Principalele responsabilităţi:

• Identifica riscurile de conformitate, prin controalele de conformitate asupra activitatii bancii pe pietele finanziare;
• Acorda consultanta cu privire la conformarea cu cadrul de reglementare specific;
• Avizeaza documente si raportari catre ASF;
• Revizuieste cadrul de reglementare intern aferent perimetrului piete financiare in vederea acordarii avizelor DCO;
• Raporteaza riscurile de conformitate identificate, conform cadrului normativ intern.
• Realizeaza controale de conformitate periodice sau ad-hoc la nivelul perimetrului piete financiare, in vederea monitorizarii şi verificarii conformarii bancii cu prevederile legale incidente şi cu procedurile interne aplicabile, conform planului anual de control DCO precum si solicitarilor punctuale ale conducerii directiei;
• Asigura informarea bancii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;
• Avizeaza documentele transmise de banca, către . în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările ., precum şi raportările transmise . şi entităţilor pieţei de capital;
• Acorda suport in vederea pregatirii documentatiei necesara obtinerii autorizatiilor prevazute de reglementarile ., Depozitarul Central/Depozitarul Sibex si alte entitati ale pietei de capital;
• Propune măsuri de remediere a situatiilor identificate de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital sau a procedurilor interne;
• Elaboreaza propuneri pentru intocmirea planului de control anual pentru activitatea de control piete financiare si le inainteaza conducerii DCO;
• Ţine evidenţa tuturor reclamaţiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora;
• Se asigura de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entităţile pieţei de capital;
• Analizeaza şi să avizeaza materialele informative/publicitare ale perimetrului peite financiare;
• La solicitarea scrisa a conducatorilor ierarhici, indeplineste ocazional si alte sarcini specifice activitatii entitatii in care isi desfasoara activitatea si care sunt prevazute de documentele normative ale Bancii, fara a i se schimba felul muncii.

Studii si Experienta:

• Cunoasterea legislatiei pietei de capital, legislatiei bancare specifice in vigoare;
• Cunoaste reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii ;
• Cunoaste tehnici de evaluarea a riscurilor ;
• Cunoaste cadrul normativ intern de reglementare a activitatilor desfasurate de banca pe piata de capital si a activitatilor bancare;
• Experienta pe piata de capital, bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;
• Cunoaste programe informatice specifice activitatii desfasurate.

Profilul candidatului:

- Orientare spre rezultate
- Atentie la detalii
- Cooperare
- Deschidere spre schimbare
- Obisnuinta de a lucra intr-un mediu operativ
- Analiza datelor/ evaluarea eficienta a informatiilor
- Adaptabilitate si flexibilitate
- Rezistenta la stres

Oferta:

- Oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist
- Contract pe perioada nedeterminata

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu, restul de aplicatii fiind pastrate in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare.

Nu e jobul potrivit pentru tine? Ajuta un prieten recomandandu-i jobul!