Anunțuri locuri de muncă IJC JOBS SRL
SmartDreamers for Android Install
SmartDreamers for IOS Install
Cãutati un loc de muncã în domeniul medical?
Atunci ati nimerit bine aici!
 
Aici lucrez cu plãcere, aici mã simt bine…
 
Începãtori,  profesionisti de clasã cu experientã,  persoane cu ambitie sau care reiau activitatea – indiferent din care grup faceti parte, pentru noi pe primul loc este bunastarea fiecãruia.
 
De aceea NOI oferim MAXIMUMUL!
 
·         Contrat de muncã pe perioadã nedeterminatã
·         Formãri continue
·         Remunerare deasupra mediei, coretã, în conformitate cu munca prestatã
·         Salarii deasupra tarifelor IGZ / Asociatia întreprinzãtorilor germani, care lucreazã la plata cu ora
·         Îndemnizatie de concediu si de crãciun
·         Modele de platã transparente
·         Modele flexibile privind timpul de lucru
·         Asigurare de bãtrânete în cadrul întreprinderii
·         Buget anual pentru formare continuã
·         Locatii moderne si progresiste la max. 35 km de la localitatea de resedintã
·         Câstigarea unei experiente profesionale tot mai largi
·         Îndemnizatie per kilometru pentru drumurile dus-întors
·         Examinãri preventive gratuite de medicina muncii
·         Organizarea cazãrii
·         Evenimente comune pentru formarea echipei de lucru
·         Persoanã de contact pentru fiecare în parte pentru problemele dumneavoastrã personale

Filiale
Budapest, Stuttgart, Dublin, London
,