Anunțuri locuri de muncă IC Consulting SRL
SmartDreamers for Android Install

IC Consulting este un Centru de Formare Profesională a Adulţilor autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Varstnice şi Ministerul Educaţiei si Cercetării Științifice pentru a organiza cursuri de calificare, specializare şi perfecţionare.

IC CONSULTING vă oferă prin specialiştii săi servicii specifice compartimentului de resurse umane (redactarea contractelor de muncă, recomandări privind clauzele contractuale, inclusiv negocierea acestora cu salariaţii, înregistrarea contractelor de muncă la ITM etc.)

,