Nasza aktywność w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach byłego Związku Radzieckiego jest odzwierciedleniem strategii rozwoju CNA International w tym regionie. Realizacja tego ambitnego projektu jest już mocno zaawansowana. Obecnie mamy biura na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Rumunii i na Słowenii, w Czechach, Polsce i Austrii. Docelowo naszą ambicją jest zbudowanie prawdziwie regionalnej sieci złożonej z 15-20 biur w tej części Europy. Jesteśmy świetnie przygotowani na szczeblu regionalnym i międzynarodowym do wspierania naszych klientów w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów dzięki szytym na miarę rozwiązaniom. Zapewniamy indywidualne podejście oparte na najlepszych praktykach i standardach w branży. Dzięki temu możemy dostarczać wysokiej jakości usługi w całym regionie.
Filiale
Śródmieście
Website
www.cnaint.eu/po
,